सुदूपश्चिमा भुकम्पको महसुस !!!

सुदूरपश्चिम :मिति २०७९-०७-२६ गते साझा ८:१२ मिनेटमा सु प का पहाडी क्षेत्र लगायत सहरहरुमा भुकम्पको महसुस गरिएको हो ।भुकम्प मापन केन्द्रकाअनुसार  5.1 म्याग्नुच्युटको भुकम्प गएको बताएका छन ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *