नेपाल फेरि कोरोना भाइर फैलदै ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस 1% भन्दा कम रहेको स्वास्थय प्रमुख महासाखाले जनाएको थियो तर बिहिबार गरिएको परिक्षणमा कोरोना भाइरस 2%ले प्रतिश वृद्धि भएको कुरा जनाएको छ कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सजक्ता साथ मास्कको प्रयोग गर्न सुझाब दिएएको छ ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *