बर्तमान प्रदेशको सरकारको अन्तिम बजेट प्रस्तुत

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट असार ०१ गते प्रस्तुत गर्ने प्राबधान रहेको छ । सात वटै प्रदेशका सरकारले आज बर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गर्दै छन । स्थानिय निकाय प्रती उचित र प्रभाबकारी बनोस ।।।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *